Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmland kraftsamlar för en ökad elektrifiering av tunga vägtransporter

Idag, onsdag 16 juni, presenteras en regional satsning på elektrifiering av tunga vägtransporter. 21 aktörer i Värmland har hittills signerat ett regionalt elektrifieringslöfte som syftar till att skapa förutsättningar för omställningen till fossilfria transporter.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, det är regeringens tydliga ambition. För att nå de nationella och regionala klimatmålen behöver vi öka takten i omställningen till en fossilfri transportsektor. Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffade på onsdagen aktörer från Värmland och flera andra län för att ta del av deras elektrifieringslöften.

- Här sker nu en viktig kraftsamling för att nå klimatmålen. Tillsammans ska vi arbeta för att skynda på omställningen av transportsektorn. En ökad elektrifiering av tunga vägtransporter ligger helt i linje med vad som pekas ut i den regionala energi- och klimatstrategin som nödvändig för att nå klimatmålen, säger landshövding Georg Andrén.

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission, som leds av infrastrukturministern, med uppdrag att skynda på arbetet med elektrifiering av regionala godstransporter. Elektrifieringskommissionen vill med de regionala löftena få igång och samla aktörer för att nå de nationella och regionala klimatmålen. Regeringen har för i år och nästa år avsatt närmare en miljard kronor till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för elektrifierade tunga fordon, inklusive tankinfrastruktur för vätgas.

- Vi ser att en elektrifiering av de tunga transporterna i länet behöver ske både genom snabbladdning av batterielfordon och med hjälp av vätgas som energibärare. Nästa steg blir att underlätta för de aktörer som kan söka stödet säger, säger Maria Jepson, projektledare på Länsstyrelsen Värmland.

Värmländska aktörer som hittills gett löfte om åtaganden är Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Karlstads universitet, RISE, Paper Province, IUC Stål & Verkstad, Handelskammaren Värmland, Karlstads Energi, Karlstads El & Stadsnät, Ellevio, OK Värmland, REH2, VSV Frakt & Unite Logistics, LBC Frakt, KEWAB, Wiréns Åkeri, Mejeritransporter, Värmlands Motor, Lecab, Stora Enso Skog samt BillerudKorsnäs.

- Det är glädjande att så många aktörer redan valt att engagera sig och vi ser gärna att fler aktörer ansluter sig till initiativet. Det här är en viktig satsning, säger landshövding Georg Andrén.

Elektrifieringslöfte Värmland Pdf, 252.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt