Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional bostadsmarknadsanalys – En bostadsmarknad under pandemin

Idag, tisdag 15 juni, överlämnas den regionala bostadsmarknadsanalysen till Boverket. Varje vår skriver Länsstyrelsen en regional bostadsmarknadsanalys med fokus på året som gått. Syftet med analysen är att synliggöra hur behovet av bostäder tillgodoses i länet, hur arbetet med bostadsförsörjning ser ut och hur det skulle kunna utvecklas.

Bostadsmarknadsanalysen beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden och bygger på uppgifter från den årliga bostadsmarknadsenkäten som kommunerna besvarar och som sammanställs av Länsstyrelsen och slutligen Boverket. Statistiska uppgifter hämtas från SCB och annan regionalt framtagen statistik.

Rapporten vänder sig till kommuner, fastighetsägare, byggföretag och andra aktörer som är engagerade i bostadsmarknaden och dess utveckling i länet. Den utgör ett led i Boverkets nationella redovisning till regeringen över hur bostadsmarknadsläget ser ut, men ger även ett underlag som kommunerna kan använda sig av i sitt strategiska arbete inom bostadsförsörjningen.

År 2020 dominerades på många sätt av Covid-19, i årets analys görs därför också en ansats att beskriva vilka effekter pandemin hittills har haft och kan komma att få på bostadsmarknaden i Värmland. Länsstyrelsens förhoppning är att rapporten ska vara ett underlag för många aktörer i länet och bidra till utveckling av bostadsförsörjningen.

Regional bostadsmarknadsanalys - En bostadsmarknad under pandemin Pdf, 21.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt