Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ehec – undvik smitta vid gårdsbesök

Jordbruksverket informerar om hur du kan skydda dig mot ehec smitta. Om du besöker en gård där det finns djur är det viktigt att du skyddar både dig själv och djuren från att bli sjuka. En smitta som kan finnas på gårdar är ehec. Att tvätta händerna är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken att bli smittad.

Ehec är en så kallad zoonos, vilket betyder att den kan smitta mellan djur och människa. Det behövs väldigt få bakterier för att en människa ska bli sjuk. Barn i förskoleåldern är särskilt känsliga.

Bakterien som orsakar ehec kan finnas i tarmen hos idisslare och då framförallt hos nötkreatur, men upptäcks ibland även hos får och getter.

Läs hela texten om ehec, hur smitta kan spridas och hur du kan skydda dig, på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverket om Ehec Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt