Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartläggning av föroreningar i Vänern

Hur förorenad är Vänerns bottenslam? För att ta reda på detta har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götaland, gjort en undersökning av Vänerns sediment.

Undersökningarna har gjorts både vid kustnära områden där sedimenten förväntas vara påverkade från industriell verksamhet och på öppnare vatten som inte förväntas vara lika påverkade. På så sätt ger projektet underlag kring påverkan från specifika områden men också information om föroreningar från kustområden har spridit sig till utsjöområden.

De kustnära områden som har undersökts i projektet är

i Värmland:

  • Byviken
  • Åsfjorden
  • Kattfjorden
  • Säterholmsfjärden

i Västra Götaland:

  • Brandsfjorden
  • Köpmannebro
  • Åmålsviken
  • Otterbäcken
  • Mariestadsfjärden

Därtill har sex utsjöområden provtagits, tre i Värmlandssjön i Värmland och tre i Dalbosjön i Västra Götaland.

Resultat

Resultatet av undersökningen visar att det finns sediment med höga halter av föroreningar i kustnära områden men att det varierar mellan områdena. Utsjöområdena uppvisar generellt lägre halter föroreningar än de kustnära områdena.

Rapporten finns att ladda hem på SGU:s webb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Håkan Johansson
Miljökemist
018-179027

Johan Norrlin
Maringeolog
018-179171

Olof Larsson
Projektledare
031-7082661

Länsstyrelsen Värmland
Susanne Andersson
Handläggare, Miljöskyddsenheten
010-224 74 33

Länsstyrelsen Västra Götaland
Love Bojén
Handläggare, Enheten för förorenade områden
010-224 46 90

Kontakt