Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nybildat naturreservat med vildmarkskänsla

Nybildat naturreservat med vildmarkskänsla

Länsstyrelsen har fattat beslut om bildandet av naturreservatet Nybrännan. Reservatet ligger sydväst om Höljes på den västra sidan av Klarälven i Torsby kommun.

Naturreservatet Nybrännan kännetecknas av gammal granskog på hög höjd. Området är också rikt på tallar och lövträd som tillsammans gör det till en attraktiv livsmiljö för många arter. Naturreservatet sträcker sig över en kuperad terräng från höjden mellan Västersjön och Mellansjön till höjderna vid Östersjön i Torsby kommun.

- Höjderna och orördheten i området bjuder in till en härlig vildmarksupplevelse, säger naturvårdshandläggare Helena Malmestrand, som arbetat med bildandet av naturreservatet.

I landskapet runt Nybrännan finns flera andra naturreservat, däribland Krokolaknölen och Husmansknölen.

Kontakt