Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemilagen begränsar firandet av valborg och första maj

En majbrasa som brinner med vattendrag i bakgrunden och två personer som går intill elden.

Foto: Christina Fagergren

Det blir ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg och första maj. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med pandemilagen. Länsstyrelsen kan i egenskap av tillsynsmyndighet förelägga en anordnare att se till att deltagarantalet inte överskrider tillåtet maxantal.

Regeln om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör att de traditionella valborgsmässofirandena är inställda i år. Samma regler gäller första maj-firanden, en demonstration får endast genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta. Det gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte.

Länsstyrelsen, som har tillsyn över att pandemilagen följs, kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala böter till staten.

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av pandemilagen, vilket innebär att höst åtta personer får delta.

Oavsett om det är en sammankomst eller tillställning som regleras av pandemilagen eller om det är en fest av privat karaktär som inte omfattas av pandemilagens regelverk gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Länsstyrelsens webbplats)

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen (Länsstyrelsens webbplats)

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polisens webbplats) Länk till annan webbplats.

Kontakt