• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många ville svara på Länsstyrelsens pulsmätning

Första veckan i april genomförde Länsstyrelsen en pulsmätning om covid-19 bland länets invånare. Syftet var att få en överblick av värmlänningarnas vardag ur coronasynpunkt. Enkäten spreds via vår Facebookkanal samt i kommunernas sociala medier. Totalt svarade 3464 personer på enkäten.

Pulsmätningen kan ses som ett underlag för Länsstyrelsens uppdrag att följa upp efterlevnaden och utöva tillsyn i länet. Den var även till för att se inom vilka områden Länsstyrelsen behöver utöka informationen till länsinvånare och verksamhetsutövare.

De flesta som svarat bor i Karlstads kommun men enkäten har svarande från hela länet. Majoriteten av dem som svarat är kvinnor. En stor åldersvariation finns i svarsgruppen, där majoriteten är mellan 40–60 år. Enkäten var öppen 31 mars till 7 april och de svarande har ombetts utgå från sin vardag det senaste dygnet.

Respekterar restriktioner

70 procent anger att personer runt omkring dem höll avstånd och respekterade restriktioner helt eller delvis. Nästan alla anger även att de själva följer restriktionerna i hög utsträckning. Utifrån svaren så finns en god förståelse för restriktioner och en hög följsamhet. Nästan 80 procent anger att de endast umgåtts med personer i sitt hushåll och/eller enstaka vänner och släktingar under den senaste veckan.

41 procent av dem som svarat på enkäten har upplevt trängsel under det senaste dygnet. Av dessa har en majoritet svarat att trängsel upplevts i matbutiker. En tredjedel har svarat att de upplevt trängsel på sin arbetsplats. Även i utomhusmiljöer upplevde en del trängsel samt i andra typer av butiker.

Populära informationskällor

Det är stor spridning över var personerna som svarat hämtar information om covid-19. Populära informationskällor är folkhälsomyndigheten.se, 1177.se, regional- och riksmedia. En tredjedel av respondenterna hittar även sin information på Facebook, kommunernas och Region Värmlands hemsidor.

Kontakt