Snöfall i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så påverkas snön i Värmland av ett förändrat klimat

Hur ser snöförhållandena ut i Värmland i framtiden? En ny rapport om framtida snöförhållanden i Värmlands län visar hur snötäckets varaktighet och tjocklek förväntas att minska.

Minskningarna blir allt större mot slutet av detta sekel och är som allra störst vid fortsätt höga koldioxidutsläpp. Förändringar i snösäsongen påverkar exempelvis besöksnäring, areella näringar och väghållning likväl möjligheter till olika snöaktiviteter.

De sju nordligaste Länsstyrelserna har konstaterat att det finns behov av ökad kunskap om framtida snöförhållanden inom en mängd sektorer i samhället och har tillsammans beställt utökade analyser från SMHI. I en ny rapport, Snö i framtida klimat: Värmlands län, presenteras SMHI:s utökade analyser av framtida snöförhållanden i Värmlands län.

- Det är viktigt att ha med sig kunskap om det framtida klimatet när man planerar olika typer av verksamheter i länet. Rapporten visar på medelvärden, något som är bra att ha i åtanke, för det kommer finnas år med mycket snö i framtiden, men de kommer inte vara lika vanliga, säger Karin de Beer, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

Fakta från rapporten

  • Medelsnödjupet förväntas att minska framöver i nästan hela Värmland under hela snöperioden, från november till april. Vid fortsatt höga koldioxidutsläpp förväntas exempelvis större delen av länet att vara snöfritt i januari, med undantag för Torsby:
  • Det maximala snödjupet förväntas också att minska i nästan hela länet. Ett fåtal områden i norra Torsby får ett högre maximalt snödjup i slutet av seklet i det lägre utsläppsscenariot, om koldioxidutsläppen av koldioxid kulminerar omkring 2040.
  • Tidigare har det varit en stor spridning mellan norra och södra Värmland i antalet dagar med en viss tjocklek på snötäcket. I slutet av seklet förväntas endast den norra delen av länet ha 20–40 cm snö i över än en månad, samtidigt som högst antal dagar med 40–60 cm snö förväntas att sjunka från över 200 dagar till 160–180 dagar i nordvästra Värmland i slutet av seklet.
  • Mer specifika studier har även gjorts för två utvalda områden vid Sysslebäck och Åmotfors. Under ett medelår i Sysslebäck och Åmotfors ökar medelsnödjupet från slutet av hösten fram till ett maximum runt februari och avtar sedan. Under vårvintern väntas stora minskningar.

Snö i ett framtida klimat: Värmlands län (pdf) Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt