Snöfall i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.

Många föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet är oroliga över barn och ungas spelande och skärmanvändning. Med rätt kunskap och stöd kan vi förebygga problem som kommer av en osund relation till spel och skärmanvändning.

- Därför är det här kunskapsstödet som länsstyrelserna tagit fram efterlängtat, säger Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister.

Om kunskapsstödet

Kunskapsstödet består av åtta olika filmer, handledningsmaterial, en presentation och en broschyr riktat till föräldrar. Filmerna är mellan 1–4 minuter långa och är på svenska men det finns textning på åtta andra språk. Filmerna skildrar vardagssituationer och dilemman där förälder kan behöva stöd för att hitta en bra lösning. Fyra av filmerna är anpassade till föräldrar med yngre barn, ungefär 8–12 år. De fyra andra filmerna är anpassade till föräldrar med äldre barn, ungefär 13–18 år.

Kunskapsstöd för både professionella och föräldrar

Kunskapsstödet vänder sig i första hand till olika professioner som möter föräldrar, till exempel inom skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men det riktar sig också direkt till föräldrar.

– Det här kunskapsstödet fokuserar på hur vi kan förebygga problem genom att exempelvis höja kunskapsnivån inom de här, ibland svåra frågorna. Samtidigt fungerar materialet som ett stöd för professionella när de pratar med föräldrar, säger Madelene Larsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas föräldraskapsstödsuppdrag.

Mer kunskap ger bättre stöd för barnen

Skärmar är idag en självklar del av barns uppväxt och det måste vuxenvärlden förhålla sig till på olika sätt. Och det handlar inte bara om skärmtid utan också om vad barnen gör framför skärmen.

Kunskapsstödet är framtaget utifrån ett efterfrågat behov av att kunna arbeta förebyggande med dessa frågor lokalt och regionalt.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande (Samhälle - Social hållbarhet - ANDTS - Spel om pengar)

Kontakt