Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande

Vuxna elever räcker upp handen framför lärare.

I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Av de 98 miljoner som länsstyrelserna totalt sett har att fördela till tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska 6 miljoner gå till nationella insatser.

Bidrag kan exempelvis ges till nationella stöd- och utbildningsinsatser som riktar sig till frivilliga och anställda som arbetar med samhällsinformation för asylsökande. Insatser som sker i samverkan och har ett tydligt jämställdhetsperspektiv prioriteras särskilt. Bidrag kan sökas fram till och med den 30 april via Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län via utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lansstyrelsen.se för mer information och ansökningshandlingar.

Om tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har uppdraget av regeringen att samordna arbetet med TIA i hela landet. Tidiga insatser innebär insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande, eller har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att skynda på processen och samtidigt göra väntetiden mer meningsfull under tiden asylansökan prövas.

Tidiga insatser för asylsökande

Kontakt