Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta regler för handelsplatser från 6 mars

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta regler för handelsplatser, de skärpta reglerna gäller från och med 6 mars.

Grundregeln för beräkning av maxantal på handelsplatser är fortfarande tio kvadratmeter per kund. De skärpta reglerna berör handelsplatser med stora ytor, där beräkningsmodellen tillåter många kunder. I dessa fall gäller nu ett maxtak om 500 besökare.

Gallerior och köpcentrum berörs inte av den nya regeln, eftersom de är undantagna från kravet på att beräkna, dokumentera, anslå och säkerställa maxantalet.

Kontakt