Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Är du en inspiratör för friluftsliv?

Vill du berätta mer om ditt engagemang för friluftsliv? Var inspiratör för Friluftslivets år under februari månad genom att göra inlägg i sociala medier och sprida information i dina nätverk.

Kampanjen Luften är fri – Friluftslivets år 2021 har gått in i en ny månad och det betyder ett nytt tema: Inspiratör för friluftsliv.

Länsstyrelsen vill under februari lyfta personer, föreningar eller organisationer, kommuner, företag med flera som på olika sätt arbetar för friluftslivet i Värmland. Inspiratörerna kommer synas i sociala medier där de beskriver sitt arbete för friluftsliv samt ger ett tips på en aktivitet eller utflyktsmål som de rekommenderar.

Är du en inspiratör? Skriv till oss och berätta om dig själv och ditt arbete för värmländskt friluftsliv!

Mejla oss här

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet och få fler människor att vara ute i naturen. Målet är även att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag. I satsningen ingår även en Landshövdingestafett där landets landshövdingar kommer genomföra olika aktiviteter under hela 2021 för att uppmärksamma Friluftslivets år.

Mål för friluftslivet

Kontakt