Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

Texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med en dolk rakt igenom.

För femte året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen vill väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation samt bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer.

Kampanjen pågår under februari och mars månad.

Kampanjen, som drivs av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se, lyfter ungdomar som en särskilt utsatt grupp. Därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar förstås om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter.

– Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det avgörande att vi börjar arbeta mot killars våld mot tjejer. Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" bidrar till att synliggöra det här våldet som varit alltför lite uppmärksamat, säger Zandra Kanakaris generalskereterare på ungarelationer.se.

Ny webbplats lanseras

I samband med årets kampanjstart lanseras också en webbplats för Svartsjuka är inte romantiskt. Webbplatsen riktar sig till unga i åldrarna 13 till 25 år. På webbplatsen kan unga läsa mer om våld och få tips på vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Webbplatsen riktar sig även till yrkesverksamma som möter och arbetar med unga.

Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

– Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att inkludera pojkar och unga män i det våldsförebyggande arbetet. Med den nya kampanjsajten och filmer i sociala medier hoppas vi kunna förstärka det arbetet och även nå denna målgrupp med information och stöd, säger utredare Lisa Lindström på Jämställdhetsmyndigheten.

Kampanjen pågår under februari och mars men detta ämne är förstås aktuellt året om. Webbplatsen är en plattform med information och stöd som alltid är tillgängligt, oavsett om kampanjen pågår eller ej.

I kampanjen ingår även tryckt och digitalt material. Planscher och visitkort går att beställa kostnadsfritt för alla yrkesverksamma som möter målgruppen unga. Det finns även filmer som kommer spridas via sociala medier. Både stödmaterial och informationsmaterial kommer att spridas nationellt.

Relaterad ämnessida

Mäns våld mot kvinnor (Samhälle - Social hållbarhet)

Nationella kontaktpersoner

Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland
linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Lisa Lindström, Jämställdhetsmyndigheten
lisa.lindstrom@jamy.se

Zandra Kanakaris, Ungarelationer.se
zandra@1000mojligheter.se

Regionala kontaktpersoner

Neslihan Erdis, Länsstyrelsen Värmland
neslihan.erdis@lansstyrelsen.se

Isabel Persson, Länsstyrelsen Värmland
isabel.persson@lansstyrelsen.se

Kontakt