Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge

Norsk vajande flagga.

Foto: Gudellaphoto/Mostphotos

Folkhälsomyndigheten har förtydligat att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare, det gäller även vård- och omsorgspersonal.

Norska myndigheter bekräftade under den gångna helgen att man påvisat flera fall av den brittiska coronavirusvarianten, som misstänks kunna vara mer smittsam, och att man befarar ett större utbrott orsakat av detta virus i Norge.

Med anledning av detta meddelade Folkhälsomyndigheten att Norge klassas som ett riskland för virusvarianten. Det innebär att resande från Norge omfattas av förhållningsregler enligt smittskyddslagen, vilket i förlängningen har påverkan på framför allt arbetspendlarna.

Informationen nedan ger en utförlig information om vad som gäller.

Uppdaterad 5 februari, länkar uppdaterade 10 februari.

Person som haft en bekräftad infektionsepisod i covid-19 den senaste månaden undantas från nedanstående rekommendation.

 1. Inresande personer och deras hushållskontakter
  a) Inresande personer från riskland de senaste 14 dagarna, gäller både barn och vuxna,

Gäller inte transit eller arbetspendlare, var god se nedan i punkt 2.

 • ska betraktas som misstänkt fall av covid-19
 • ska ges information och förhållningsregler enligt smittskyddsblad ”Covid-19 – information och förhållningsregler för hushållskontakter”

 • ska i sju (7) dagar från inresa till Sverige
  • stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet
  • inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter
  • inte åka med allmänna kommunikationsmedel.
   Kan vistas utomhus samt göra nödvändiga inköp i mataffär och apotek om avstånd hålls.
 • ska provtas så snart som möjligt efter att de har kommit till Sverige, gäller även för asymtomatiska:
  • Provtagning ska upprepas på den 5:e dagen efter avresan från risklandet.
  • Om det första provet är negativt och det gått mer än sju (7) dagar sedan avresa från risklandet är upprepad testning inte aktuell.
  • Minst ett prov ska tas om det är mindre än 14 dagar sedan inresande person kom till Sverige.
  • Barn under 6 år provtas i normalfallet inte.

Observera att provtagning alltid ska ske vid symtom. Detta oavsett om tidigare prov tagits.

b) Hushållskontakter till inresande personer, gäller både barn och vuxna,

Gäller inte transit eller arbetspendlare, var god se nedan i punkt 2.
För vårdpersonal som är hushållskontakt se punkt 1 c.

 • bör stanna hemma i väntan på inresande persons provsvar (helst bör man invänta provsvar på prov nr 2 innan återgång till normala aktiviteter, men det är inget krav)
 • uppmanas i enlighet med de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att arbeta hemifrån, vara mycket uppmärksamma på milda symtom och undvika nära kontakt med andra personer
 • provtas vid symtom. Barn under 6 år provtas i normalfallet inte.


c) Vårdpersonal (hälso- och sjukvård samt omsorg och tandvård) som är hushållskontakt till inresande personer som varit i riskland senaste 14 dagarna

Gäller inte transit eller arbetspendlare, var god se nedan i punkt 2.

 • ska betraktas som misstänkt fall av covid-19
 • ska ges information och förhållningsregler enligt smittskyddsblad ”Covid-19 – information och förhållningsregler för hushållskontakter”

 • ska under samma tidsperiod som den inresande personen (se ovan)
  • stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet
  • inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter
  • inte åka med allmänna kommunikationsmedel.
   Kan vistas utomhus samt göra nödvändiga inköp i mataffär och apotek om avstånd hålls.
 • ska provtas vid symtom.

2. Arbetspendlare/studerande och deras hushållskontakter

Varför gäller olika regler för arbetspendlare/studerande och inresande?
Personer som arbetspendlar/studerar i Norge är undantagna från förhållningsregler förutsatt att de testar sig minst en gång i veckan.

Observera!
Person som tillfälligt eller med oregelbundna intervall arbetar eller studerar i annat land räknas inte som arbetspendlare - regler gäller som för inresande personer från riskland för virusvariant SARS-CoV-2.

a) Arbetspendlare/studerande som bor i Sverige och som reser dagligen eller varje vecka för arbete/studier till Norge

 • Ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet utanför jobbet eller skolan.
 • provtas minst en gång i veckan.
 • Om landet dit arbetspendlingen sker kräver frekvent regelbunden testning, behövs ingen ytterligare testning i Sverige.
 • Den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar dagligen eller varje vecka behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal, inklusive tandvård, som alltså kan arbeta.

b) Arbetspendlare/studerande som bor i Sverige och arbetar/studerar regelbundet i Norge med längre tidsintervall än en vecka mellan arbetstillfällena

 • Ska i sju (7) dagar från inresa till Sverige undvika att träffa andra personer än i det egna hushållet utanför jobbet eller skolan. Kan arbeta/gå i skolan vid negativt provsvar, se nedan.
 • Provtas snarast i direkt anslutning till ankomst till Sverige. Prov kan tas i Norge snarast innan inresa till Sverige eller i Sverige snarast efter inresa.
 • Negativt provsvar (PCR-provtagning, max 48 timmar gammalt) ska uppvisas innan man påbörjar arbetspass i Sverige.
 • Provtagning upprepas dag 3 efter ankomst till Sverige. Därefter ska prov tas minst en gång per vecka.
 • Den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar/studerar behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal, inkl. tandvård, som alltså kan arbeta.

c) Arbetspendlare/studerande som bor i Norge och som reser dagligen eller varje vecka för arbete/studier till Sverige

 • ska undvika att träffa andra personer än i det egna hushållet utanför jobbet eller skolan under vistelsen i Sverige
 • provtasminst en gång per vecka samt vid symtom.
 •  

d) Arbetspendlare/studerande som bor i Norge och arbetar/studerar regelbundet i Sverige med längre tidsintervall än en vecka mellan arbetstillfällena

 • Ska i sju (7) dagar från inresa till Sverige undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet utanför jobbet eller skolan. Kan arbeta/gå till skolan vid negativt provsvar, se nedan.
 • Provtas snarast i direkt anslutning till ankomst till Sverige. Prov kan tas i Norge snarast innan inresa till Sverige eller i Sverige snarast efter inresa.
 • Negativt provsvar (PCR-provtagning, max 48 timmar gammalt) ska uppvisas innan man påbörjar arbetspass i Sverige.
 • Provtagning upprepas dag 3 efter ankomst till Sverige. Därefter ska prov tas minst en gång per vecka om vistelsetiden i Sverige överstiger en vecka.

e) Person som bor i Sverige och som tillfälligt eller med oregelbundet intervall arbetar/studerar i Norge

– se rubriken "Inresande personer från riskland de senaste 14 dagarna". Gäller även för denna persons hushållskontakter.

f) Person som bor i Norge och som tillfälligt eller med oregelbundna intervall arbetar/studerar i Sverige

– se rubriken ”Inresande personer från riskland de senaste 14 dagarna”. Gäller även för denna persons hushållskontakter.

Övrig information

 • Personer med förhållningsregler har rätt att söka smittbärarpenning.
 • De som haft en bekräftad infektionsepisod i covid-19 den senaste månadenundantas från ovanstående rekommendation.
 • Arbetsgivare inom hälso- och sjukvård och omsorg ansvarar för att identifiera med-arbetare som är inresande person, eller hushållskontakter till inresande person.
 • Närkontakter, det vill säga de som inte bor i samma hushåll (t.ex. arbetskamrater), berörs inte av dessa regler.
 • Barn som har delat boende i Norge och Sverige undantas från förhållningsregler.
 • Yrkesförare som åker över en gräns och lossar en last för att sedan återvända är även undantagna från förhållningsregler men bör testas regelbundet.

Kontakt