Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Närbild löpband på gym. Foto: Michael Folmer/Mostphotos 

Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker), allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning av platser för privata sammankomster.

Uppdraget gäller från den 10 januari och fram till 30 september – samma tidsperiod som lagen.

Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen ska se till att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Verksamheterna ska i första hand frivilligt rätta till de brister som påpekas.  Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

– Jag välkomnar den tillfälliga covid-19-lagen som skapar utrymme för att vidta fler åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det är dramatiskt, men samtidigt nödvändigt då pandemin är långt ifrån över. Länsstyrelsen får ett omfattande uppdrag som kommer att genomföras i nära samråd med smittskydd Värmland och länets kommuner, säger landshövding Georg Andrén.

Mer information om tillsynen och vad den innebär:

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen (faktasida)

Kontakt