Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digital kartberättelse ska ge kunskap om vikten av klimatanpassning

Illustration av olika stadsmiljöer i relation till klimatanpassning. 

Länsstyrelsen Värmland lanserar en digital kartberättelse för att väcka intresse, skapa ökad medvetenhet och ge en grundläggande kunskap om det viktiga arbetet med klimatanpassning.

Klimatanpassning är att anpassa samhället till ett föränderligt klimat för att skydda miljö, människor och egendom. Det handlar om att anpassa oss till de förändringar som pågår och som kommer att pågå även efter detta sekel.

- Den nya kartberättelsen består av texter, bilder, kartor och film och handlar om hur kommunerna i Värmland kan arbeta med att anpassa sig till ett förändrat klimat, säger Karin de Beer, klimatanpassningssamordnare vid Länsstyrelsen Värmland. Med kartberättelsen hoppas vi att skapa ökad medvetenhet om hur klimatförändringarna påverkar samhället och ge en grundläggande kunskap om klimatanpassning, eftersom det är ett väldigt viktigt arbete för att skydda miljö, människor och egendom i ett förändrat klimat, fortsätter Karin.

Målgruppen för kartberättelsen är kommunala tjänstemän, både handläggare och chefer samt kommunpolitiker.

Ett förändrat klimat i Värmland

Klimatförändringen innebär bland annat att temperaturen kommer att fortsätta att stiga och att nederbördsmönstret förändras. För Värmland innebär det att det gradvis blir mer kraftiga regn och skyfall samt fler och längre värmeböljor. I arbetet med klimatanpassning behöver man se till helheten för att kunna se de långsiktigt hållbara lösningarna, som också gärna fyller många funktioner i ett samhälle. I kartberättelsen går det att läsa mer om bland annat hur klimatet förändras i Värmland och om hur det går att arbeta med smarta lösningar.

Kartberättelsen ska inte ses som planeringsunderlag. Behöver man det finns det länkar till olika webbtjänster i kartberättelsen som man kan använda.

Kartberättelsen har tagits fram inom projektet EVOKED av Länsstyrelsen Värmland i samarbete med SGI. Under flera workshops har flera kommuner bidragit med synpunkter idéer och önskemål.

Kartberättelsen fungerar bäst på en dator med en större skärm. För mobiler kan det bli svårare att ta del av innehåll som finns via klickbara kartor.

Kartberättelsen Att anpassa samhället till ett förändrat klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterat

Klimatanpassning (Samhälle - Planering och byggande)

Kontakt