Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för våld i hemmet ökar under pandemin – ny kampanj stödjer det våldsförebyggande arbetet

Kampanbild med texten: Våga berätta. Det finns hjälp att få! Kontakta socialtjänsten i din kommun, eller ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du kan vara ananym. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna - Tillsammans mot våld.

Bild: Gullers Grupp

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan på individnivå – med det ökar också riskerna för att utsättas för våld i hemmet. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med kampanjen Tillsammans mot våld.

Råd och rekommendationer i samband med covid-19-pandemin har på olika sätt förändrat vardagen för många. I samband med att man arbetar hemifrån och inte umgås i sina vanliga nätverk minskar skyddsfaktorer som till exempel kontakt med vänner, kollegor och grannar. I stället ökar riskfaktorer som isolering, försämrad ekonomi, arbetslöshet och påverkan på fysisk och psykisk hälsa.

– Stort fokus ligger på att minska smittspridningen. Självklart är det oerhört viktigt att alla följer de råd och rekommendationer som gäller. Men vi ska också komma ihåg att pandemin har bieffekter som gör att många människor blir extra utsatta när skyddsfaktorerna minskar. Vi behöver nå ut till de här grupperna och visa att de har rätt till stöd och hjälp, säger Ulrika Sandberg vid Länsstyrelsen Stockholm, nationell samordnare för uppdraget mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har dessutom ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att strategin ska få genomslag i länen genom att stödja kommunerna i deras våldsförebyggande arbete.

Länsstyrelsen har samordnat det regionala krisledningsarbetet under pandemin och vi har sett att pandemin får konsekvenser och påverkar området liv och hälsa. Den här myndighetsgemensamma kampanjen är ett sätt att försöka stärka skyddsfaktorerna och nå ut med samordnad information till dem som behöver den.

Kontakt