Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om kommuntal för Värmland 2021

Länsstyrelsens logotyp på vit bakgrund

Under 2021 ska 244 nyanlända anvisas till Värmlands län. Det beslutades av regeringen då de så kallade länstalen fastställdes i september.

244 personer anvisas till länets kommuner under 2021, vilket är 25 personer fler än under 2020. Under 2019 anvisades 242 personer. Åren dessförinnan var siffrorna 373 (2018) respektive 645 personer (2017).

Utöver de personer som anvisas till kommunerna bedömer Migrationsverket att ungefär 271 personer bosätter sig på egen hand i länet under 2021. Skattningen baseras på tidigare självbosättningsmönster. Gruppen självbosatta omfattar nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga.

Det totala mottagandet i länet beräknas landa på cirka 515 personer.

Antal per kommun

Kommun

Kommuntal 2021

Arvika

25

Eda

10

Filipstad

0

Forshaga

10

Grums

10

Hagfors

10

Hammarö

15

Karlstad

100

Kil

15

Kristinehamn

15

Munkfors

5

Storfors

5

Sunne

7

Säffle

0

Torsby

7

Årjäng

10

Värmland

244

Det är bosättningslagens kriterier som ligger till grund för beslut gällande fördelning av anvisningar av nyanlända till länen och länets kommuner. Lagen innebär att kommuner är skyldiga att ta emot anvisade nyanlända för bosättning i kommunen. I fördelningen tas hänsyn till kommunernas:

  • Befolkningsstorlek och befolkningsprognos
  • Arbetsmarknadsförutsättningar
  • Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar)
  • Nyanlända flyktingars självbosättning

Målet är att skapa en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner i landet och i länet och att nyanlända ska ges bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Kontakt