Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur får vi bättre vatten?

Spegelblank skogssjö i norra Värmland

Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna föreslår nu 60 åtgärder för att förbättra Sveriges sjöar, älvar och grundvatten.

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt samråder från 1 november till den 30 april 2021.

Vattenmyndigheterna samråder om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras.

Synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2021.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 (Vattenmyndigheterna.se) Länk till annan webbplats.

Därför samråder vi

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vattenmyndigheterna har nu sammanställt en stor mängd information, med uppdrag från regeringen, om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket som behöver förbättras för att våra vattenresurser ska vara hållbara under lång tid.

Samarbete med Havs- och vattenmyndigheten

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet.

Havs- och vattenmyndighetens samråd Länk till annan webbplats.

Västerhavets vattendistrikt

Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och till vissa delar Skånes län. Även Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge.

Kontakta oss

Vattenvårdsdirektör: Annika Ekvall
E-post till Annika Ekvall: annika.ekvall@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 40 00

Kontakt