Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får nyckelroll i nytt statligt stöd

Färgglada pennor står i en genomskinlig burk på ett skrivbord. 

Regeringen har nu remitterat förslaget om stöd för enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin. Enligt förslaget ska stödet handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen föreslår därför ett stöd på 3,5 miljarder kronor under 2020 till enskilda näringsidkare som har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts under nästa år. Förslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Regelverk håller på och tas fram

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det nya stödet som benämns som omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. Enligt förslaget, som gick ut på remiss 1 oktober, kommer Länsstyrelsen Östergötland ha ett samordningsansvar och administrera insatsen tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Initialt kommer länsstyrelserna fokusera på att bygga upp en organisation som kan ansvara för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

Länsstyrelserna handlägger redan i dag det lokalhyresstöd som har kunnat sökas av hyresvärdar i utsatta branscher som hotell och restauranger, bilverkstäder, och vissa företag inom handel. Boverket ska ansvara för framtagande av systemstöd kopplat till det nya stödet.

Kontakt