Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationellt klimatanpassningsprojekt bidrar till bättre vattenkvalitet i Kyrkviken i Arvika

Våtmarker och skärmbassäng i Kattvikens utlopp.

Våtmarker och skärmbassäng i Kattvikens utlopp.

Länsstyrelsen Värmland deltar tillsammans med Teknik i Väst (Arvika kommun) och tio andra deltagare från länder runt Nordsjöområdet i EU-projektet CATCH. Projektet handlar om klimatanpassning med fokus på kraftiga regnfall.

Länsstyrelsen har en strategisk roll i projektet och ska se till att resultatet sprids till Värmlands kommuner, på regional nivå, samt på nationell nivå i olika intressegrupper.

– Genom att exempelvis sprida resultatet från de olika klimatanpassningsåtgärder som genomförts i piloterna i CATCH, hoppas vi kunna inspirera andra och visa vad som är möjliga åtgärder i en stad eller kommun, säger Elin Ljunggren, projektkoordinator Länsstyrelsen Värmland.

I projektet har Länsstyrelsen också kontinuerligt väglett de olika parterna i deras arbete med att ta fram klimatanpassningsstrategier.

Bättre vattenkvalitet med hjälp av skärmbassänger och flytande våtmarker

För Arvika innebär projektet CATCH ett arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken som ligger centralt i Arvika. Kyrkviken påverkas negativt av ett förändrat klimat, när störtregn för ut näringsämnen i viken, något som blir allt vanligare. Kyrkviken kan även påverkas negativt av mer värme, eftersom en högre temperatur gynnar algblomning.

För att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken så har Arvika arbetat med att anlägga skärmbassänger och flytande våtmarker vid Sävsjökanalens- och Kattvikens utlopp till Kyrkviken. Arbetet blev klart i september i år.

– Flytande våtmarker (även kallade flytande växtöar) ger ett fint inslag i vattenmiljön samtidigt som de renar vattnet från lösta näringsämnen och föroreningar. Tillsammans med skärmbassängerna, som minskar belastningen av fosfor till sjön, så hjälper de till att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet, säger Josefin Andersson, utredningsingenjör Teknik i Väst AB.

Projektet CATCH

CATCH (water sensitive Cities: the Answer To Challenges of extreme weather) handlar om klimatanpassning med fokus på kraftiga regnfall. Det övergripande målet är att skynda på omkonstruktionen av stadsvattenhantering i medelstora städer i Nordsjönsområdet för att de bland annat ska bli långsiktigt hållbara. Projektet är ett Interreg Nordsjö projekt och pågår mellan 2017 till 2021.

Relaterad information

Läs mer om CATCH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om arbetet med Kyrkviken på Arvikas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Catch logotype

Kontakt