Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning lördag 15 augusti 2020 i Torsby kommun

Lördag 15 augusti planeras för naturvårdsbränning i naturreservatet Stormyren mellan Stöllet och Torsby. Bränningsområdet är ca 16 hektar stort och utgörs till största delen av tallskog. Naturvårdsbränningen kan komma att ändras eller ställas in med kort varsel, beroende på väder och andra omständigheter.

Bränningen, som utförs av Skogsstyrelsen, görs för att glesa ut tallbestånden och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Tallskogarna i den här trakten är starkt präglade av skogsbränder – här har hittats en död tall med ärr som visar att den överlevt nio bränder innan den dog. Här trivs den sällsynta raggbocken, som är en skalbagge vars larver lever i solbelysta döda tallstammar. Raggbock och tretåig hackspett är exempel på arter som bör gynnas av bränningen.

Bränningen är noga planerad och sker i ett område som dels omgärdas av blöt myrmark, dels skogsmark som bevattnas under bränningen och efterbevakningen. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Erfaren personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att den inte sprider sig utanför området. En naturvårdsbränning måste göras när det är ordentligt torrt i markerna, alltså när en naturlig skogsbrand hade kunnat ske, och det kan vara aktuellt att bränna även om eldningsförbud är utfärdat.

- En planerad naturvårdsbränning är som en imitation av en naturlig skogsbrand. Skillnaden är att en naturvårdsbränning sker på ett lugnt och kontrollerat sätt med många säkerhetsåtgärder, säger Jenny Sander, projektledare för Life Taiga i Värmland.

Under bränningsdagen är rökutvecklingen kraftig och särskilt under den första natten kan röken lägga sig på marknivå i närområdet. Efter en bränning är området svart och sotigt och vi avråder från besök i området den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Besökare uppmanas att respektera skyltning på plats.

Kontakt:

För mer information kontakta Jenny Sander på: jenny.sander@lansstyrelsen.se, 010-224 74 86

Kontaktperson på plats under bränningsdagen är Anders Tedeholm, anders.tedeholm@lansstyrelsen.se, 010-224 73 77

Kontakt