Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli

Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

Läs mer om vad förändringen innebär hos Boverket. Där finns också hela listan över nya branscher som omfattas av lokalhyresstödet.

Boverkets nyhet "Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli" Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens informationssida om hyresstödet

Kontakt