Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undvik att sprida främmande arter i våra stora sjöar

Illustration tvätta båtskrov. HaV och Naturvårdsverkets kampanjmaterial.

Det finns flera saker du kan göra för att inte sprida främmande arter till våra stora sjöar i sommar.

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmade arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan påverka den biologiska mångfalden och samhället. De kan sprida sjukdomar och konkurrera ut inhemska arter.

Arter kan komma in genom utsättningar av främmande växter och djur eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. I dag finns det flera kända främmande arter i våra stora sjöar. Av dessa tror man att kräftpest och sjögull är de som har störst negativ påverkan.

Tips på vad du kan göra

Det finns flera saker du som fiskar, åker båt eller dyker kan göra för att inte sprida främmande arter:

  • Töm beteshinken och släpp aldrig ut levande bete som fisk och kräftor i andra vatten än där du fångat dem. Undvik också att flytta levande blötdjur som insekter, musslor och sniglar.

  • Använd bara insekter och mask som du fångat i närheten av ditt fiskevatten. Undvik fluglarver, så kallade maggots, eller annat levande agn som du köpt utomlands.

  • Om du färdas med din båt i en kanal mellan olika vatten, tvätta den i en båtbottentvätt om möjligt.

  • Töm motorn på vatten när du tagit upp den. Det gäller även andra utrymmen på båten som håller vatten.

  • Plantera växter i din trädgård eller damm som du vet finns naturligt i Sverige. Flytta aldrig växter eller djur mellan sjöar.

  • Rengör utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

  • Torka utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Du kan också rapportera in fynd av misstänkta främmande arter.

Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringsverktyg för vattenorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar finns flera tips på vad allmänheten kan göra, något som är särskilt aktuellt under sommaren. Broschyren har tagits fram av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Förutom tips på vad allmänheten kan tänka på innehåller broschyren också en beskrivning av flera främmande arter som är på väg in i Sverige eller som redan finns i våra sjöar.

Broschyr: Sprid inte främmande arter till våra sjöar (PDF) Pdf, 482.1 kB.

Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.​ Kanslierna för respektive vattenvårdsförbund för Vänern, Vättern och Mälaren finns vid Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen Västmanlands län.

Kontakt vid Vänerns vattenvårdsförbund:
Sara Peilot
sara.peilot@lansstyrelsen.se
010-224 52 05

Vilka främmande arter finns i sjöarna?

Bilden nedan visar vilka främmande invasiva arter som finns i de stora sjöarna Hjälmaren, Mälaren, Vänern och Vättern. Signalkräfa och kräftpest finns till exempel i alla fyra sjöarna, likaså vattenpest. 

Främmande arter i stora svenska sjöar. 

Kontakt