Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på varg kan ske efter beslut av länsstyrelserna

Naturvårdsverket har överlåtit möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Värmland ingår. Länsstyrelserna ska nu utreda förutsättningarna för licensjakt i respektive län.

Det finns många faktorer att beakta innan eventuellt beslut om licensjakt av varg fattas. Länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet kommer att arbeta vidare i en gemensam arbetsgrupp och vi i Värmland inleder det arbetet så snart som möjligt. Om det finns förutsättningar för att fatta beslut om licensjakt i Värmlands län, så måste beslutet fattas senast den 1 oktober.

Årets resultat visar på en ökning av antalet vargföryngringar i Sverige. Antalet vargar var enligt vinterns inventering fler än miniminivån för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, och därför har Naturvårdsverket kunnat besluta att delegera möjligheten att besluta om licensjakt på varg till länen i det området. Delegeringen innebär en möjlighet att besluta om licensjakt på varg inom enskilda län, förutsatt att det går att motivera utifrån aktuell lagstiftning i Sverige och EU samt den regionala förvaltningsplanen.

Licensjakt kan vara aktuellt om vargpopulationen har en så kallad gynnsam bevarandestatus. Populationens storlek ska ligga över referensvärdet och den genetiska variationen ska vara god. I Värmlands län har antalet föryngringar minskat, men befinner sig över länets miniminivå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss