Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Nya regler för fiske av signalkräfta i Värmland

Signalkräfta

En rad nya regler för fiske av signalkräfta gäller från den 1 juli. Det blir möjligt att fiska i vissa utpekade vatten utanför hanteringsområde för signalkräfta. Fiske och hantering av okokt signalkräfta tillåts även i Värmlands östra delar, angränsande Örebro län.

I grund och botten handlar det om att vi vill hindra spridning av signalkräftan, som är en invasiv främmande art. Samtidigt ges möjligheter att fiska den i vissa vatten där riskerna för spridning till flodkräftvatten bedöms som låga.

Det blir möjligt att fiska i vissa utpekade vatten utanför hanteringsområde för signalkräfta. Havs- och vattenmyndigheten HaV har antagit länsstyrelsernas förslag, som utgått från risk för spridning till vatten med flodkräfta och till områden angränsande Norge. Länsstyrelserna har även tagit hänsyn till storleken av förekomster av signalkräfta, historiskt bedrivet fiske samt om det funnits utsättningstillstånd.

Fiske kommer årligen tillåtas mellan den 1 augusti och 15 september. Kräftorna som fiskas ska kokas i direkt anslutning till eller på fastighet med fiskerätt. Okokta kräftor från detta fiske får inte säljas eller ges bort.

Hanteringsområdet utökas

Fiske och hantering av okokt signalkräfta tillåts även i Värmlands östra delar, angränsande Örebro län. I dessa delar av Värmland finns framförallt signalkräftor. Risken för spridning till flodkräftvatten bedöms därmed som låg. En utökning av hanteringsområdet har bedömts som mer ändamålsenlig än en fragmenterad reglering med olika regler för närliggande vatten.

Ska hindra spridning av kräftpest

Signalkräftan omfattas av EU-bestämmelser för invasiva främmande arter för att hindra spridning av kräftpest som slår ut ursprungliga kräftbestånd. De EU-gemensamma bestämmelserna tillåter ett fortsatt fiske och nyttjande av signalkräfta i de regioner där arten är etablerad, förutsatt att nödvändiga åtgärder vidtas för att minska risken för spridning av arten.

Sverige har sedan 1990-talet och framåt infört en mängd nationella restriktioner och åtgärder för att förhindra spridning av signalkräfta och kräftpest i syfte att bevara den nu akut hotade flodkräftan, som är den ursprungliga arten i landet.

[Från HaV nyhet Nya regler för fiske av signalkräfta Länk till annan webbplats.]

Relaterade karttjänster

Signalkräfta – regler för fiske och hantering (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.
Med zoombar karta över hanteringsområde för signalkräft.

Övriga karttjänster

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kontakt