Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmland får möjlighet att prova ett nytt ledningssystem för frivilliginsatser

Räddningspersonal vid olycka

Länsstyrelsen Värmland har skrivit ett avtal med Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof (FIKK) i syfte att testa och utvärdera det ledningssystem som FIKK använder vid sina insatser. Avtalet ger kommuner i Värmlands län en möjlighet att få prova ledningssystemet helt kostnadsfritt under fyra månader.

Efter prövoperioden kommer en utvärdering att ske inför en eventuell senare upphandling.

FIKK (fikk.selänk till annan webbplats) är en rikstäckande organisation som bygger upp en beredskap och ett nätverk av frivilliga resurser samt förmedlar frivilliga insatser i krissituationer. För detta har FIKK tillsammans med organisationen IRO (rescueorg.comlänk till annan webbplats) utvecklat en applikation till datorer och mobiltelefoner som både de frivilliga och insatsledarna kan använda sig av. Applikationen ger både väletablerade frivilligorganisationer, som lyder under Försvarsmakten, till mindre idéburen verksamhet, möjlighet att ställa sin organisation och sina medlemmar till förfogande under organiserade förhållanden vid en kris.

Ett arbete har påbörjats med informationsmöten och utbildning av olika frivilligorganisationer och representanter från kommunerna i Värmlands län. Arbetet är ett led i förstärkningen av den värmländska krisberedskapen och är även en efterfrågad funktion från kommunerna.

Kontakt