Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags för naturvårdsbränning i naturreservatet Kittelfältet

Naturvårdsbränning invid stig, med aktiv bevattning

Bränningen är noga planerad och sker i ett område som dels har naturliga gränser av vatten och vandringsled, dels gränser som bevattnas under bränningen.

I maj startar säsongen för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsbränningar i skyddade skogsområden och nu är det dags för årets första bränning i Värmland. Den utförs i naturreservatet Kittelfältet, Filipstads kommun, den 20 maj 2020. Bränningen genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som gynnas av livsmiljöer som brandfält och döda träd och som i vissa fall behöver en brand för sin överlevnad.

Kittelfältets naturreservat ligger knappt 5 km väster om Brattfors i Filipstads kommun. Bränningsområdet utgörs av gallrad tallskog på sandiga isälvsavlagringar med inslag av dödisgropar och är cirka 4 hektar stort.

Bränningen, som utförs av Länsstyrelsen, görs för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Området bör få glödbrinna under några dagar efter bränningen för att gynna brandinsekter och få fram jordblottor. Mosippan är en hotad art som förhoppningsvis kan gynnas av bränning i det här området.

Bränningen är noga planerad och sker i ett område som dels har naturliga gränser av vatten och vandringsled, dels gränser som bevattnas under bränningen. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Erfaren personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp.

- En planerad naturvårdsbränning är som en imitation av en naturlig skogsbrand. Skillnaden är att en naturvårdsbränning sker på ett lugnt och kontrollerat sätt med många säkerhetsåtgärder, säger Jenny Sander, bränningsledare samt regional projektledare för Life Taiga i Värmland.

Efter en bränning är området svart och sotigt och vi avråder från besök i området den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Den vandringsled som gränsar till området kommer att säkras från farliga träd inom några veckor efter bränningarna. Vi uppmanar besökare att respektera skyltning på plats.

Under bränningen kommer parkeringarna vid Kittelfältet vara stängda, och reservatsbesökare hänvisas till något av våra andra besöksmål på Brattforsheden.

Observera att en naturvårdsbränning kan ställas in med kort varsel med anledning av snabba väderomställningar.

Karta över bränningsområde Kittelfältet

Bakgrund

Från maj till och med september arbetar 14 länsstyrelser med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga. Naturvårdsbränning behövs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av brand för att överleva. Arbetet sker i naturreservat och Natura 2000-områden. Länsstyrelserna kommer under perioden tillsammans att genomföra ett stort antal naturvårdsbränningar spridda över landet. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.

Logotyper för Life Taiga, EU:s Life samt Natura 2000

Kontakt