Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vedförråden sinar

Vi upplever en stor ökning av besökare i många av våra naturreservat, vilket är positivt i många avseenden. Det stora besöksantalet innebär dock att vi inte alltid hinner med att fylla på vedförråden på våra rastplatser.

Vi vill därför uppmana alla som vill nyttja våra eldstäder att:

  • elda med hänsyn, så att det finns ved även till dem som kommer till platsen efter er
  • tänka på brandrisken, elda därför med försiktighet och endast på avsedda platser
  • ta med egen ved, för att vara säker på att kunna grilla.

Välkomna att besöka våra vackra naturreservat!

Kontakt