Vind i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesrapport från inventeringen
av varg vintern 2019-2020

Varg bland tallträd i snölandskap

Länsstyrelsen har slutfört den årliga inventeringen av varg, och sammanställt en preliminär lägesrapport. Sammanfattningsvis så ser revirkartan ungefär likadan ut som de senaste åren, men antalet revir har minskat något.

Det fastställda inventeringsresultatet och beräkningen av antalet vargar nationellt kommer från Naturvårdsverket först i juni. Det går dock att följa rovdjursinventeringarna via rovbase.se Länk till annan webbplats. under inventeringens gång.

Det finns redan en revirkarta över Värmlands län, baserad på de DNA-prover som har samlats in via den extra vargspillningsinventering som har genomförts av Länsstyrelsens fältpersonal, jägare och andra intresserade. Tack vare DNA-metodiken så är Länsstyrelsens bedömning att det är mycket god täckningsgrad i vinterns inventering trots bristen på spårsnö.

Sammanfattningsvis så ser revirkartan ungefär likadan ut som de senaste åren, men antalet revir har minskat något. Reviren är ojämnt fördelade över länet och det är fortsatt hög omsättning av revirmarkerande djur, vilket gör att det föds färre valpkullar.

Lägesrapport från inventeringen av varg vintern 2019-2020 Pdf, 794.6 kB.

Relaterat

Djur - Jakt och vilt - Stora rovdjur - Varg
Förändringar av vargstammen i Värmlands län.

Djur - Jakt och vilt - Stora rovdjur - Viltskador
Exempelvis frågor och svar om skyddsjakt på rovdjur.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.