Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stopp av vissa stöd inom landsbygdsprogrammet under 2020

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad Jordbruksverket har beräknat i sina prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar därför Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet under 2020 från och med 9 april.

Det gäller främst projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för utveckling av landsbygden. Pengarna försvinner alltså inte ur landsbygdsprogrammet.

Från den 9 april är det stopp för de här stöden inom landsbygdsprogrammet:

  • Bredbandsstöd
  • Investeringsstöd för förnybar energi
  • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
  • Investeringsstöd för småskalig infrastruktur
  • Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism
  • Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer
  • Investeringsstöd för hembygdsgårdar
  • Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
  • Projektstöd för lokal serviceutveckling inom kompetensutveckling, rådgivning och samarbete
  • En del nationella satsningar inom kompetensutveckling, rådgivning, samarbete och innovationsprojekt (EIP)

Stoppet i de här stöden innebär att man inte kan söka nya projekt- och företagsstöd 2020. Om man har sökt något av de här stöden, men ännu inte fått något beslut kommer Jordbruksverket inte kunna fatta några nya beslut och man får tyvärr inte några pengar. Men om man redan fått ett beslut om stöd har man rätt att söka utbetalning.

Mer information via Jordbruksverkets webbplats.

Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket.se)länk till annan webbplats

Kontakt

Stöd inom landsbygden - Landsbygdsprogrammet

Christina Lindström

Handläggare (investeringar för landsbygdsutveckling)

Torbjörn Eliasson

Handläggare (förädlingsstöd, startstöd, investeringsstöd, energi - jordbruksföretagare)

Bredband

Magnus Dagerhorn

Handläggare

Miljöinvesteringar

Maria Sundqvist

Handläggare (betesmarker, vatten, våtmark)

Jan-Olov Högberg

Handläggare (rovdjursstängsel, vatten)

Projektstöd natur och kultur

Maria Sundqvist

Handläggare (hembygdsgårdar, utveckling natur- och kulturmiljöer)

Elena Jonsson

Handläggare (hembygdsgårdar, utveckling natur- och kulturmiljöer)

Frågor kring utbetalningar

Anne-Marie Gustafsson

Handläggare

Postadress

(för exempelvis utbetalningar av stöd inom landsbygdsprogrammet)

Länsstyrelsen Värmland
FE 36
Box 204
826 25 Söderhamn