Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utökat förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Löpare sett högt ovanifrån, Stockholm maraton

Regeringen beslutade den 27 mars att utöka förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till att nu vara begränsat till 50 deltagare. Beslutet trädde ikraft den 29 mars 2020 och gäller tillsvidare. I ändringen finns även ett förtydligande att en länsstyrelse kan göra ytterligare regionala begräsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Förordningen innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Ändringen i förordningen förtydligar även att en länsstyrelse kan meddela lokala föreskrifter inom länet eller del av det, om färre deltagare än 50 deltagare, om det är nödvändigt för att motverka epidemi. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare (Förordning (1993:1632). Om det skulle bli aktuellt med en sådan lokal föreskrift sker det i nära samråd med smittskyddet i Region Värmland. Ett sådant beslut och föreskrift kungörs och meddelas brett via tidningar, Sveriges radio, webbplatser och sociala medier.

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (svenskforfattningssamling.se, PDF)länk till annan webbplats

Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) (riksdagen.se)

Ytterligare begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställning (Polisen.se)länk till annan webbplats

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395