Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den omhändertagna nötkreatursbesättningen avvecklad

Samtliga nötkreatur som Länsstyrelsen omhändertog på en gård i Värmland den 13 januari är nu borta från gården. Totalt har 481 djur hanterats och de allra flesta har sålts till vidareuppfödning eller till slakt.

Det har varit ett omfattande och tidskrävande arbete att samla ihop, sortera och transportera ett så stort antal djur. Det har också krävt resurser att sköta kvarvarande djur då förutsättningarna på plats varit besvärliga.

- Skälet till att Länsstyrelsen beslutade att omhänderta djuren var i första hand stora brister i närmiljön och det har gällt att ta sikte på att göra det bästa möjliga totalt sett i en besvärlig situation, säger Maria Hammarström, enhetschef på Länsstyrelsen.

De allra flesta djur har kunnat säljas och det är endast 18 djur som har behövt avlivas på plats för att de inte kunnat transporteras från gården, ett av djurskyddsskäl och övriga för att de inte varit märkta på det sätt som krävts för att de ska kunna säljas vidare i livsmedelskedjan.

- Genom att ställa gårdens resurser till förfogande har djurhållaren bidragit till att avvecklingen kunnat göras på ett sätt som hållit kostnaderna för omhändertagandet på en låg nivå och sammanfattningsvis har avvecklingen efter omständigheterna gått bra, säger Maria Hammarström.

Kontakt