Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mycket hög risk för spridning av coronaviruset i Sverige

Illustration av coronavirus. Copy CDC/Alissa Eckert

[Uppdaterad 2020-03-13] Covid-19 är deklarerat som en pandemi av WHO. En deklaration av pandemi är ingen signal om att själva sjukdomen i sig har blivit allvarligare för den enskilde men att coronaviruset SARS-CoV-2 nu finns så pass spridd i hela världen och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för allmän smittspridning av coronavirus i Sverige bedömd till mycket hög.

Fortsatt uppdatering och läget kring coronavirus och Covid-19

Gå till sidan:

Samhälle - Krisberedskap - Covid-19/Coronavirus

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen beslutade den 11 mars om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förordningen innebär att det, från och med torsdag 12 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (regeringen.se)länk till annan webbplats

Skydda utsatta grupper

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Du som misstänker att du smittats av coronaviruset ska inte uppsöka vårdcentraler och sjukhus på egen hand och riskera att smitta utsatta grupper. Du som anhörig bör undvika onödiga besök på vårdinrättningar och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.

Frågor och svar

Via Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Tänk på att det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Om du har frågor om coronaviruset bör du i första hand söka information via myndigheters webbplatser.

Nationellt informationsnummer 113 13
Om du inte hittar svar på myndigheters webbplatser så kan du ställa allmänna frågor om coronavirussjukdom covid-19 via 113 13.

Vårdnumret 1177
Belasta inte 1177 med allmänna frågor om Covid-19. 1177 är till för direkta sjukvårdsbehov.

Själva viruset har fått namnet SARS-CoV-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är benämningen på virussjukdomen. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

Så undviker du smitta

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Värmland följer händelseutvecklingen och har regelbundna avstämningar med regionala och nationella aktörer.

Länsstyrelsen Värmland beslutade att från och med den 11 mars 2020 aktivera sin egen krisorganisation. Beslutet gäller tills vidare. Bemanningen kommer att anpassas efter behoven men bygger inledningsvis på att staben kommer att vara igång under minst två månader.

Hälso- och sjukvården i Värmland har god erfarenhet av att hantera olika infektionstillstånd som orsakas av bakterier eller virus och har beredskap för att kunna hantera eventuella fall i länet. Smittskydd Värmland följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395