Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flytt av omhändertagna nötkreatur pågår

De nötkreatur som Länsstyrelsen omhändertog på en gård i Värmland den 13 januari håller nu på att flyttas. Hittills har ett åttiotal djur transporterats från gården och arbetet med avvecklingen av besättningen beräknas ta ytterligare några veckor.

Det är ett omfattande arbete att samla ihop, sortera och transportera så många djur.

- Den preliminära bedömningen att de flesta djur kommer att kunna säljas står sig, och hittills har inga djur behövt avlivas på plats, säger Maria Hammarström, enhetschef på Länsstyrelsen.

Djur som misstänks vara dräktiga, eller av andra skäl bedöms olämpliga att transportera, kommer att veterinärbesiktigas och vid behov kommer Länsstyrelsen att söka transportdispens hos Jordbruksverket.

Djurskyddshandläggare är på plats dagligen för att se till att djuren sköts i väntan på transport från gården.

Kontakt