Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktiga vuxna kan förhindra hedersrelaterat våld

Kampanjen #BORTFÖRD

Du är viktig! Detta är budskapet när Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren Värmland bjuder in skolpersonal till en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver föreläsarna skolkurator Issis Melin och idrottslärare Melissa Delir möter deltagarna Midia Moloudpoor och Ilona Chukro - två unga kvinnor som valt att lyfta fram den hedersrelaterade problematiken från ungas perspektiv.Tillsammans med andra i elever startade de nätverket Enade mot våld på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Även media välkomnas till denna viktiga konferens i länet.

- Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift för skolan. För att vuxna som finns i skolan ska kunna hjälpa dessa elever är det nödvändigt att förutom grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck också ha förståelse för elevens livssituation, utsatthet och behov. Med konferensen ger vi kunskap, verktyg och metoder för att stötta i deras arbete med barn och unga i skolan. Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar. Det behövs fler vuxna som vågar se och agera, konstaterar Asal Narimani på Brottsofferjouren Värmland.

Fadimedagarna 2020 arrangeras av Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime GAPF tillsammans med en rad organisationer i Sverige. Arrangemanget är till Fadime Sahindals minne men även att uppmärksamma frågan kring hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet. 

Under dagen lanseras även samarbetet #BORTFÖRD. Detta informationsmaterial skickas ut till högstadie- och gymnasieskolor i Värmland våren 2020 tillsammans med erbjudande om kompetensutveckling och stöd. Här kan du se en kort film om kampanjen. Länk till annan webbplats. 

 

Ta kontakt med nedanstående personer om du vill veta mer

Asal Narimani

Samordnare Brottsofferstöd Hedersrelaterat Våld och Förtryck

asal.narimani@varmland.boj.se

054-18 28 88

 

Neslihan Erdis

Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor, Social hållbarhet

Neslihan.erdis@lansstyrelsen.se

010-22 47 390 eller 076-139 04 53 

Kontakt