Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjlighet till fortsatt fiske av signalkräfta utanför hanteringsområde

Havs- och vattenmyndigheten har infört hanteringsområde för signalkräftor i Sverige. Syftet är att minimera spridning av arten eftersom den sprider kräftpest till flodkräftan. Signalkräfta får normalt inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet. Fram till 6 mars 2020 går det att ansöka om tillstånd för fortsatt fiske efter signalkräfta i ett vatten utanför hanteringsområdet.

Norra Bohuslän, Dalsland och Värmland, liksom hela Sverige norröver, ligger utanför hanteringsområdet. Nu finns det under en begränsad tid möjlighet att ansöka om fiske av signalkräfta även utanför hanteringsområdet.

Förutsättningarna är bland annat att länsstyrelsen har gett tillstånd till utsättning sedan tidigare och att det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta. Då kan fiske i undantagsfall tillåtas utanför hanteringsområdet, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta Länk till annan webbplats..

Ansökan om möjlighet till fortsatt fiske efter signalkräfta i ett vatten utanför hanteringsområdet ska skickas till Länsstyrelsen senast den 6 mars 2020.

Djur - Fiske (fakta och ansökan)

Kontakt