Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya filmer ger liv till unika kulturmiljöer i Värmland

Dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer och vackra herrgårdar. I Värmland finns många spännande och värdefulla kulturmiljöer 41 av dem har bedömts vara så värdefulla att de är riksintressanta. Länsstyrelsen Värmland har genom projektet CUPIDO tagit fram filmer om några av dem, som på ett levande sätt visar det unika med platserna.

Under 2019 och 2020 har Länsstyrelsen Värmland genom Interreg Nordsjöprojektet CUPIDO (Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas) fått möjlighet att arbeta med kulturmiljöer i Värmland på ett annorlunda sätt.

- Vi gör korta filmer om några av länets riksintresseområden, berättar Sara Bodin Olsson, antikvarie på Länsstyrelsen. I varje film berättar vi om miljön och varför den är riksintressant. Vi får också chans att prata med alla de människor som engagerar sig i miljöerna: ägare, lokala föreningar, företagare, kommuner och alla andra, säger Sara.

I Värmland finns 41 miljöer som är utpekade som riksintressanta, de har alltså så höga värden att de skyddas ur ett nationellt perspektiv.

- Värmländska kulturmiljöer har ett mycket stort värde och det känns väldigt roligt att få chans att visa upp flera av dem och det fantastiska engagemang som många människor lägger för att bevara och använda dem. Det är ett viktigt arbete och jag hoppas att filmerna ska inspirera och intressera så att fler av våra fantastiska miljöer bevaras, används och utvecklas, säger landshövding Georg Andrén.

Nu i veckan släpper Länsstyrelsen de första tre filmerna. De handlar om tre sinsemellan mycket olika värmländska kulturmiljöer: Kårebolssätern i Torsby, Rottneros i Sunne och Eda Skansar. Senare i år släpps ytterligare sex filmer.

- I filmerna ser man en del av den fantastiska bredden av kulturmiljöer i Värmland, allt från krigshistoria och säterbruk till bruksmiljöer, odlingslandskap, förhistoriska platser och herrgårdar, för att nämna några exempel säger Sara Bodin Olsson.

Projektet CUPIDO handlar om att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn runt Nordsjön. Förhoppningen är att de filmer som görs ska bli välanvända, dels av lokala aktörer, dels genom att både värmlänningar och turister upptäcker kulturmiljöerna på olika sätt.

Kulturmiljöer i Värmland - filmer

CUPIDO Länk till annan webbplats.

Logo för projekt Cupido

Kontakt