Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för fiske av signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har skärpt reglerna för signalkräfta, vilket är ett krav enligt EU-gemensamma regler för att fortsatt kunna fiska arten i Sverige. Reglerna gäller fiske, transport och försäljning av signalkräfta inom ett nytt hanteringsområde. 

Reglerna justerar även allmänhetens fiske i Vättern från fem till tre helger och fångstbegränsning införs. Dessutom införs ett minimimått på 10 cm vid fångst i hela landet. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020.

Hur påverkas Värmland?

HaV har beslutat om ett hanteringsområde för signalkräfta som omfattar Vänern och Dalälven och söder ut, där ett fortsatt fiske får bedrivas. Öland, Gotland, Dalsland, Värmland och delar av västra Dalarna, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas utanför hanteringsområdet efter beslut av HaV.

Ansökan om tillstånd för fiske på signalkräfta utanför hanteringsområdet (Djur - Fiske)

Rapporten Hanteringsprogram för signalkräftalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt