Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

Närbild dator och hand med betalkort. Mostphotos. 

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till kontanttjänster i Värmlands län har minskat med tio procent, från 48 stycken 2018 till 44 stycken 2019. Samtidigt ökar digitala betalningar.

 - Att digitaliseringen fortsatt att utvecklas är logiskt, eftersom den för många ger stora fördelar. En viss oro finns dock att den på sikt kan komma att skapa större klyftor mellan individer i samhället. Därför finns det ett stort behov av att kontinuerligt se till att inkludera medborgare i den förändring som sker och som alla behöver förhålla sig till. Det visar sig tydligt inom digitala banktjänster, säger Pernilla Gälldin, regional samordnare för grundläggande betalningstjänster, Länsstyrelsen Värmland. Länsstyrelsen Värmland har därför under året arrangerat flera utbildnings- och informationsinsatser för att öka tillgången till banktjänster.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016. I Värmland har utvecklingen gått från 65 ställen för dagskassehantering 2016 till 44 för 2019.

Företag och mindre föreningar upplever orimliga kostnader kring både digitala och kontanta betalningsalternativ. Vad gäller kontanter tenderar både efterfrågan och tillgången till dessa att minska något både hos privatpersoner och företag/föreningar. Det blir allt mindre ekonomiskt lönsamt att för ett litet företag erbjuda grundläggande betaltjänster. Det beror dels på att efterfrågan minskar men också för att kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna kraftigt ökar.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digitala delaktigheten för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019 (2019:10, Länsstyrelsen Dalarna)PDF

Sammanfattning Värmlands län - bevakning av grundläggande betaltjänster 2019PDF

Kontakt