Publiceringsdatum: 20 november 2019

Kungörelse: Samrådsmöte om biotoprestaurering

Strängforsen, foto Sven-Åke Berglind.

Strängforsen, Höljes.

Länsstyrelsen i Värmlands län bjuder in till samrådsmöte
enligt 6 kap miljöbalken angående planerad biotoprestaurering
i norra Klarälven (sträckan Sysslebäck - Höljes)
sommaren 2020.

Datum: 2 december 2019
Tid: kl. 18 - (ca) 20
Plats: Kommunhuset i Sysslebäck

Ladda ner fullständigt samrådsunderlag

Samrådsunderlag inför restaurering av norra delen av KlarälvenPDF

Bilaga 1. Åtgärdssträckor med berörda fastigheterPDF

Bilaga 2. Optimeringsplan med berörda fastigheterPDF

Underlagsmaterialet även kan beställas från oss, att vi skickar ut det via brev för de som så önskar. Kontakta då Pär Gustafsson, par.gustafsson@lansstyrelsen.se, 010-224 74 40 för utskick av material.

Lämna synpunkter

Skriftliga synpunkter på det planerade restaureringsprojektet skickas till Länsstyrelsen Värmlands e-post varmland@lansstyrelsen.se senast den 9 december.

Bulldozers i arbete med att rensa älven från sten, block och grus.

Under flottningens sista decennier skedde de mest genomgripande rensningarna av vattendragen i och med att maskinell rensning kunde ske, vanligen med bulldozers med schaktblad.

Relaterat

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00    

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395