Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

Illustration sjuktransport, människofigurer och hund - skyddaantibiotikan.se

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den årligt återkommande internationella antibiotikaveckan.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Bakom initiativet antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden. För 2019 uppmärksammas antibiotikaveckan under 18-24 november.

Sverige har en låg användning av antibiotika hos både människor och djur, internationellt sett. Därför har vi också en förhållandevis lägre förekomst av resistenta bakterier.

Små val i vardagen som gör skillnad

Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och att bidra till att den inte sprids i miljön.

 • Använd inte antibiotika i onödan
 • Använd inte överbliven antibiotika
 • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket
 • Skydda dig själv och andra från smitta
 • Sprid kunskap

Antibiotika och djurhållning

Hos både människor och djur läker de allra flesta sår utan antibiotikabehandling men kontakta alltid veterinär om du är orolig.

Som djurägare kan du göra flera saker för att skydda dig själv och dina djur mot antibiotikaresistens.

 • Håll dina djur så friska som möjligt genom en god miljö, bra skötsel och bra utfodring. Friska djur behöver inte antibiotika.
 • Håll en god hygien - tvätta händerna, använd rena skor och rena kläder, se till att transportmedel är rena.
 • Håll sjuka djur åtskilda från friska djur för att undvika att fler djur blir sjuka.
  Om du ska köpa in djur till din besättning eller ditt hushåll, fråga om det finns några sjukdomsproblem i den säljarens besättning.

Om du ändå behöver använda antibiotika till dig själv eller dina djur:

 • Följ alltid läkarens eller veterinärens anvisningar. Att använda antibiotika i för kort tid och i för liten mängd bidrar till att resistenta bakterier utvecklas.
 • Resistenta bakterier kan smitta från människor till djur, och från djur till människor.

Om Skydda antibiotikan

För att underlätta samarbetet i Sverige finns sedan 2012 en nationell samverkansfunktion för arbete mot antibiotikaresistens. 25 myndigheter, där länsstyrelserna ingår, och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön står tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla behöver hjälpa till att skydda den.

Skyddaantibiotikan.selänk till annan webbplats

Nationellt Antibiotikaforum (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

World Antibiotic Awareness Week (WHO, engelska)länk till annan webbplats

Kontakt