Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norge får tillgång till bredband från Sverige

Värmland i Sverige och Hedmark i Norge har båda delar av länet/fylket som är glesbygd. I Hedmark har inte alla områden tillgång till bredband. I projektet CORA, där Länsstyrelsen Värmland och Torsby kommun är två av partnerna, samarbetar man med Hedmark för att testa en bredbandslösning mellan de två länderna. Nu har Torsby kommun dragit en fiberkabel i sjön Röjden fram till norska gränsen och förberett för Norge att koppla på och få tillgång till bredband.

Intereg Nordsjöprojektetet CORA (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services) handlar bland annat om att förse landsbygdsområden med digital infrastruktur. Länsstyrelsen Värmland och Torsby kommun samarbetar i projektet med Hedmarks fylkeskommune, Eidskog kommune, Kongsvinger kommune och Grue kommune. För Värmland är den pilot som Torsby kommun ansvarar för en central del. Piloten handlar bland annat om att testa fiber som bredbandslösning mellan två länder, i detta fall även över en EU gräns, för att från svensk sida förse norsk sida med bredband.

- Det inledande arbetet i projektet handlade om att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan Sverige och Norge, säger Katarina Nordmark, internationell strateg och projektledare, Länsstyrelsen Värmland.

När det sedan inte visade sig vara några hinder, drog Torsby en fiberkabel genom sjön Röjden fram till den norska gränsen och har på så sätt förberett för Norge att koppla på och få tillgång till bredband från Sverige.

- Vi hoppas att det här projektet ska underlätta för norska hushåll och företag längs gränsen, där det är långa avstånd till närmaste norska samhälle med fiber, att få en fiberanslutning. Det är just de i glesbygd som faktiskt har störst behov av en säker internetuppkoppling för att kunna bo kvar och för företag att fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Cecilia Sjödén, projektledare, Torsby kommun.

Projektet som är ett Interreg Nordsjö projekt pågår mellan 2017-2020.

Film från nedläggningen, del 1länk till annan webbplats

Film från nedläggningen, del 2länk till annan webbplats

Läs mer om projektet CORAlänk till annan webbplats

Kontakt