Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmlands nye landshövding -

Georg Andrén

Regeringen har utsett Georg Andrén till landshövding i Värmlands län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Värmland gäller från och med 9 december 2019 till och med 31 januari 2025.


Georg Andrén är född 1960. Han är idag generalsekreterare på Diakonia. Georg Andrén var mellan åren 2014 och 2017 Sveriges ambassadör i Centralamerika. Georg Andrén har tidigare innehaft flera chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges riksbank och Utrikesdepartementet.

- Det ska bli fantastiskt roligt! Jag är mycket hedrad över att ha fått regeringens förtroende att leda länsstyrelsens arbete i Värmland. Som ny landshövding och chef för länsstyrelsen kommer jag bland annat att fokusera på ett fortsatt arbete med samhällsutveckling utifrån länsstyrelsens viktiga uppdrag, men också tidig dialog och samverkan med länets olika aktörer, säger Georg Andrén.  

Landshövding och länsledning

Kontakt