Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöövervakningsdagarna med Samverkansträff pågår i Karlstad

24-25 september pågår Miljöövervakningsdagarna i Karlstad, en konferens med fokus på regionala lösningar på globala problem.

I samband med konferensen anordnas också en samverkansträff för bland andra miljöövervakningssamordnare.

Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för chefer och handläggare på myndigheter och andra organisationer som arbetar med miljöövervakning eller berörs av ämnet. Konferensen är ett sätt att träffas och samverka samt för att fördjupa sig i aktuella miljöövervakningsfrågor.

Samverkansträff

I samband med konferensen anordnar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten en samverkansträff för bland andra miljöövervakningssamordnare på länsstyrelserna.

Program

På programmet finns punkter om bland annat översynen av miljöövervakning, miljöövervakning och extremt väder, eDNA i den akvatiska miljöövervakningen, Vad vi kan göra för att åtgärda utsläpp av växthusgaser från dränerad skogsmark och mycket mer. Läs det fullständiga programmet nedan.

Program PDF (pdf)

Bakgrund

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Läs mer här.länk till annan webbplats

Kontakt