Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun

Illustration kungörelse - länsvapnet Värmland på blå bakgrund

Länsstyrelsen Värmland beslutar med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken att i sin helhet upphäva förordnande om landskapsbildsskydd i sju områden i Filipstads kommun.

I slutet av 60-talet förordnade Länsstyrelsen om skydd för landskapsbilden i vissa områden. I dag fylls behovet att reglera bebyggelse och andra ingrepp i naturen bättre av modern lagstiftning. Länsstyrelsen arbetar därför nu med en översyn av länets landskapsbildsskydd.

Syftet med att se över och eventuellt upphäva en del av dessa är att anpassa mark- och vattenregleringar till dagens situation och rådande regelverk. Första beslutet om upphävande gäller skyddsområden i Filipstads kommun.

Länsstyrelsen Värmlands beslut om upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun inklusive bilagor (PDF)PDF

Kontakt