Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tf. landshövdingen välkomnar beskedet om ökade anslag till miljö

- Vi står inför stora utmaningar inom miljöområdet. Beskedet att regeringen föreslår mer pengar till ökade miljösatsningar känns därför mycket positivt, säger tf. landshövding Johan Blom.

Regeringens kommande budgetproposition föreslår bland annat satsningar på skydd av skog, mer bevakning av läget i naturen och ett stärkt arbete mot övergödning. Enligt förslaget förstärks även arbetet med skötseln av naturreservat.

Satsningen syftar också till att stärka arbetet mot invasiva arter, bevara hotade arter, viltförvaltning samt restaurering och anläggande av våtmarker för att nämna ett antal områden där regeringen i kommande budgetproposition föreslår ökade anslag till länsstyrelsen.   

Kontakt