Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Andre vice talman firar demokrati i Värmland

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) besöker Värmland den 23 och 24 augusti. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan. Lotta Johnsson Fornarve kommer bland annat att inviga utställningen Fira demokratin som har vernissage på Värmlands Museum.

- Jag är mycket glad över att Värmland får besök av andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve i ett sådant viktigt sammanhang. Besöket syftar till att uppmärksamma, öka kunskapen och inspirera till samtal om demokratifrågor, säger tf. landshövding Johan Blom.

Program

(Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan).

Fredag 23 augusti


Besök Karlstads universitet

Seminarium som inleds av andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve. Avslutas med frågestund.

Plats och tid: Karlstads universitet, klockan 10.00.   


Besök Sundsta Älvkullegymnasiet 

Seminarium i aulan för årskurs 3, Sundsta-Älvkullegymnasiet. Andre vice talman håller ett föredrag och svarar på elevernas frågor om demokrati.

Plats och tid: Sundsta Älvkullegymnasiet, klockan 12.45


Besök CONNEXT for Inclusion

Möte med projektledare, SFI-lärare och SFI-elever som berättar om CONNEXT for Inclusion, en metod som bygger på lärande genom spel. Tillsammans med eleverna testspelas ett par av uppdragen i spelet #work.

Plats och tid: Tingvallagymnasiet, Ekens huvudentré (Karlbergsgatan 2A), klockan 14.00


Besök Nya Wermlands Tidningen

Andre vice talmannen besöker Nya Wermlands Tidningen för samtal om demokrati och media.

Plats och tid: Nya Wermlands Tidningen, klockan 15.15


Besök Fritidsbanken

Samtal om Fritidsbankens resa, utmaningar och vision. Rundvandring i lokalen.

Plats och tid: Fritidsbanken, Fagottgatan 4, klockan 16.30


Lördag 24 augusti


Invigning av utställningen Fira demokratin

Invigningstal av riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve och utställningsproducent Susanne Wilhelmsson.

Plats och tid: Värmlands Museum, Sandgrundsudden, klockan 13.00


Panelsamtal om demokratins läge och utmaningar

Moderator är Hans Lödén, professor i statsvetenskap vid Karlstads Universitet. I samtalet deltar Angelica Rage, fd kommunalråd, Forshaga, Anders Ajaxson, tidigare verksam i landstingets demokratiberedning och Curt Räftegård, pensionerad docent i statsvetenskap med demokratiteori som specialitet.

Plats och tid: Värmlands Museum, Sandgrundsudden, klockan 13.30.


Kontaktperson:

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator Länsstyrelsen Värmland, 072 - 523 07 01, karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, 072 - 235 64 23, karin.flygare@riksdagen.se

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet kommer riksdagens talman samt de vice talmännen att resa runt i Sverige med demokrati som tema för besöken.


Kontakt