Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Planerad växtodling minskar skador av betande fåglar

Under våren besökte ovanligt många sångsvanar länet. Tillsammans med gäss, framför allt grågås och kanadagås, uppehöll de sig på höstsådda fält och orsakade i vissa fall stora skador. Vi har samlat några tips på hur du kan planera din växtodling vid olika årstider för att minska skadorna från stora betande fåglar.

Grågås och kanadagås får du jaga för att skydda dina grödor medan svanar och tranor är fredade och alltså bara får skrämmas och lockas bort från fälten. Vilka regler som gäller för jakt kan du se på Jägareförbundets webbplats:

Jakttider Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avledningsåkrar

Enbart skrämsel av fåglar som äter och trampar ner jordbruksgrödor riskerar att flytta runt problemet i land­skapet utan att minska skadorna totalt sett. En förutsättning för att lyckas med skrämsel är att det finns områden i närheten till de attraktiva åkrarna där fåglarna kan uppehålla sig ostört. Sådana områden kan vara

 • öppen mark med tillfällig utfodring
 • stubbåkrar
 • strandängar
 • trädor.

Om det inte finns naturliga marker där de kan vistas kan du anlägga en särskild avlednings­åker med attraktiva grödor så att fåglarna väljer att vara där. Det är fåglarna som i första hand måste ”bestämma” vart åkrarna bör placeras. Fåglarna dras till faktorer som närhet till vatten, övernattnings­platser samt bra föda. Störande omständigheter är trafikerade vägar, hus eller andra platser med mycket aktivitet. Om du ska an­lägga en av­lednings­åker, försök att skaffa kun­skap om vilka platser som är naturligt attraktiva, och placera åkern där.

Stubbåkrar och oskördade fält

För att locka till sig tranor, gäss och svanar under senhöst till tidig vår fungerar stubbåkrar och kvarlämnade oskördade fält bra. Fåglarna föredrar främst vete- och kornstubb och betar framför­allt spillsäd, men förmodligen även vissa ogräs. Tänk på att hålla stubb­åkrar tillgängliga, så länge fåglarna uppehåller sig i området. Fält som lämnas oskördade är mycket attraktiva framförallt under höst, vinter och tidig vår. Slå gärna ned grödan så att fåglarna lätt kan landa. Fält som drabbas av skador kan efter diskussion med Länsstyrelsen ”lösas in” med viltskademedel så att fåglarna kan gå kvar och därmed avlasta andra oskördade fält.

Utfodra för att avleda

För att göra de särskilt utvalda platserna ännu mer attraktiva kan du sprida ut foder. Korn är ett bra alternativ, eftersom det lockar både tranor och gäss. Erfarenheter har visat att det är bättre att sprida spannmålen över hela fältet än att lägga det i högar. Se till att hålla grödan kort där fodret sprids så att fåglarna lätt kan landa. Spannmål kan också med fördel spridas på andra marker som stubbåkrar och vallar för att hålla kvar fåglarna längre.

Tidig besiktning i nysådd gröda

Nysådd höst- och vårgröda är attraktiv för betande fåglar. Vid problem i höstsådd gröda, försök att dra ut på höstplöjningen eller vårplöj, så att de håller sig kvar på stubben, där det bland annat finns attraktiv spillsäd.

Om du får skador på nysådd gröda ska du kontakta Länsstyrelsen för en eventuell tidig besiktning. Det är viktigt för besiktningsmännen att få en bild av skade­läget tidigt på säsongen, som de sedan kan jämföra med resultatet av en slutbesiktning innan skörd.

Odlingsstrategier som förebyggande åtgärd

 • Odla mindre attraktiva grödor i skadekänsliga områden.
 • Skapa tidiga stubbåkrar som lockar till sig fåglarna.
 • Undvik tidig skörd bredvid attraktiva grödor.
 • Skapa lähäckar eller odla höga grödor mellan angränsande fält så att sikten minskas för fåglarna och skapar otrygghet.
 • Lägg ut extra foder.

Raketförbud 2019

Från och med den 1 juni 2019 kommer det att krävas tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne.
Du måste ha:

 • Tillstånd för användning av explosiv vara från kommunen
 • Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om raketförbudet samt se vilka företag som erbjuder utbildningar.

msb.se - Om fyrverkerierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt