Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckad naturvårdsbränning

Efter naturvårdsbränningen på Fräkensjömyrarna den 28 juli 2019.

Efter naturvårdsbränningen på Fräkensjömyrarna den 28 juli 2019.

Naturvårdsbränningen på Fräkensjömyrarna i söndags den 28 juli gick bra. Förloppet var hela tiden kontrollerat och enligt plan. Totalt brändes cirka 60 hektar skogsmark. Under en tid bör man vara försiktig om man besöker de brända områdena, eftersom de brandskadade träden kan falla tungt och ljudlöst.

Karta över Fräkensjömyrarna med delområden.

Karta över Fräkensjömyrarna med delområden.

Antändningen påbörjades klockan 13.00 i delområde A, längst i norr. Sedan pågick arbetet med att tända och kontrollera elden i de tre delområdena under hela eftermiddagen fram till klockan 21.00 på kvällen. En svettig eftermiddag för all personal med temperaturer mellan 27 och 30 grader.

Branden varierade i intensitet mellan olika platser och det har skapats såväl hårt som lite svagare brända miljöer. Exakt vilken effekt bränningen haft på mark och träd är för tidigt att säga.

Skogsstyrelsens personal finns kvar i naturreservatet för att efterbevaka brandområdena. Men redan nu tycks det mesta ha slocknat och inom några dagar kommer regnet sannolikt att släcka ut det sista av bränderna.

Farligt att vistas i brända områden!

Observera att det är farligt att gå in i de brända områdena eftersom de brandskadade träden kan falla tungt och ljudlöst. Efter en tid och med några dagar med stark blåst blir det successivt säkrare. Länsstyrelsen kommer att gå in och kontrollera områdets vandringsleder, men under en tid framöver bör man iaktta stor försiktighet om man tänker besöka de brända områdena.

Om naturvårdsbränningar

Syftet med att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningarlänk till annan webbplats i skog är att bevara unik natur för kommande generationer och öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige.

Naturvårdsbränning på Fräkensjömyrarna den 28 juli 2019.

Naturvårdsbränning på Fräkensjömyrarna den 28 juli 2019.

Kontakt